Brugeradministration og login

Al brugeradministration i CyberKlar sker i EFIF’s brugeradministrationssystem PersSys. Medarbejderne kan logge ind med Windows-login eller Unilogin.

Tilmelding af medarbejdere

Medarbejdere tilmeldes af skolen i EFIF’s brugeradministrationssystem PersSys. Skolens PersSys-administrator skal sætte et flueben under ”CyberKlar” i PersSys.

Skolen kan få massetilmeldt medarbejdere ved at kontakte EFIF.

Dagen efter en ny medarbejder er tilmeldt i PersSys, får medarbejderen en mail fra CyberKlar.

Roller og rolleregistrering

Ved første login skal en medarbejder registrere sin rolle:

  • Underviser
  • Leder
  • Administrativt personale (dvs. kontor- og IT-personale mm.)
  • Teknisk personale (dvs. pedel, kantine- og rengøringspersonale mm.)

Lektionerne i CyberKlar er rollebestemte og offentliggøres til bestemte roller. Se mere her.

Framelding af medarbejdere

Ligesom tilmelding foregår skolens PersSys, kan en medarbejder også frameldes CyberKlar her.

Dagen efter frameldingen vil medarbejderen og dennes testresultater blive pseudonymiseret. Medarbejderen vil derefter ikke længere have afgang til CyberKlar.dk, få notifikationsmails eller optræde i skolens resultatstatistik.

Hvis medarbejderen senere tilmeldes CyberKlar igen, genoprettes medarbejderens gamle brugerprofil med alle tidligere gennemførte lektioner.

Login

Tilmeldte medarbejdere kan logge ind på CyberKlar vha. Windows-login, dvs. det login, som medarbejderen bruger på sin arbejdscomputer.

Hvis skolen anvender Unilogin og har godkendt en dataaftale med @ventures om STIL-tilslutning, kan medarbejderne også logge ind vha. Unilogin. Skolen kan kontakte support@ventures.dk for at få en dataaftale.

Opdatering af medarbejderes informationer

CyberKlar trækker medarbejderinformationer om navn, e-mailadresse, Windows-login, sted, leder mv. direkte i PersSys. Disse oplysninger skal derfor opdateres af skolen i PersSys. Dagen efter er oplysningerne også opdateret i CyberKlar.

Medarbejderens rolle (underviser, administrativt personale, teknisk personale eller leder) opgives af medarbejderen selv ved første login og kan opdateres af @ventures ved henvendelse til supporten på support@ventures.dk.