Kursets lektioner

CyberKlar tilbyder en række lektioner om cybersikkerhed og GDPR, som alle er henvendt direkte til uddannelsessektoren.

CyberKlar indeholder en række standardlektioner om cybersikkerhed og GDPR – og der kommer hele tiden nye til. Du kan se de allerede udviklede lektioner nedenfor. I medio 2024 vil kurset indeholde i alt 18 lektioner.

Desuden kan institutioner skræddersy deres egne kurser og få udviklet egne lektioner. Se mere her.

Lektionen giver en introduktion til kurset, navigation på CyberKlar samt opbygningen og afviklingen af lektioner.

Læringsmål

Du får kendskab til:

 • navigation på CyberKlar
 • organiseringen af lektioner i lektionsoversigten
 • opbygningen af en lektion i Case, Viden og Quiz
 • afviklingen af lektion, herunder indsendelse af quizsvar og genoptagelse af en quiz.

Målgruppe: Alle

I denne lektion skal du arbejde med sikkerhed på online møder.

I lektionen vil du få en række gode råd og anbefalinger til, hvordan du sikrer, at et online møde foregår på sikker vis.

Læringsmål

Du får kendskab til:

 • god mødekultur ift. fildeling og oprydning
 • indstillinger i møde-apps omkring rettigheder og ansvar ifm. optagelse af møder
 • at styre adgang til møder via fx lobby og håndtere adgang for anonyme deltagere.

Målgruppe: Undervisere, administrativt personale og ledere.

I denne lektion skal du arbejde med og reflektere over GDPR indsatsen på din arbejdsplads.

I lektionen vil du få en række gode råd og anbefalinger omkring fordelene ved GDPR, og hvordan du kan hjælpe med til, at det bliver en del af jeres fælles hverdag.

Læringsmål

Du vil få kendskab til:

 • overvejelser om ressourceforbrug på GDPR området​
 • refleksioner over mulige tekniske og organisatoriske tiltag omkring GDPR
 • bud på efterfølgende indsats overfor medarbejdere​
 • gode råd til, hvor du kan finde informationer om GDPR.

Målgruppe: Ledere.

I denne lektion skal du arbejde med brugen af gratisværktøjer.

I lektionen vil du få en række gode råd og anbefalinger til, hvordan du på en sikker og ansvarlig måde kan inddrage gratis tjenester i din undervisning.

Læringsmål

Du får kendskab til:

 • betydningen af at have fokus på personfølsomme oplysninger
 • god kultur omkring at slette data
 • sikker håndtering af gratisværktøjer og links
 • introduktion af elever for korrekt brug af et gratis værktøj.

Målgruppe: Undervisere.

I denne lektion skal du arbejde med problemstillingen omkring at sende mails til en forkert modtager.

I lektionen vil du få en række gode råd og anbefalinger til, hvordan du bedst undgår at dine mails havner et forkert sted.

Læringsmål

Du får få kendskab til:

 • hvordan du sikrer en korrekt modtager, når du sender en mail​
 • brug af alternative kommunikationssystemer​
 • hvordan du udbedrer følgerne af en fejlsendt mail​.

Målgruppe: Administrativt personale.

I denne lektion skal du arbejde med phishingmails.

I lektionen vil du få en række gode råd og anbefalinger til, hvad du bør gøre, hvis du modtager en phishingmail.

Læringsmål

Du får kendskab til:

 • hvordan du kan identificere en phishingmail
 • hvordan du kan undgå at blive offer for en phishing mail
 • hvad du kan gøre for at minimere skaden, hvis du tager fejl af en phishingmail.

Målgruppe: Alle.

I denne lektion skal du arbejde med generel kontosikkerhed på private og arbejdskonti.

I lektionen vil du få en række gode råd og anbefalinger til, hvordan du undgår at blive kompromitteret.

Læringsmål

Du vil få:

 • vejledning i at sikre dig et stærkt password
 • kendskab til de største faldgruber i forbindelse med kontosikkerhed
 • råd til, hvordan du bedst beskytter dig mod hacking.​

Målgruppe: Alle.

I denne lektion skal du arbejde med Dataminimering.

I lektionen vil du få gode råd til, hvordan du behandler data og får dataminimering ind i din daglige rutine.

Læringsmål

Du lærer:

 • at forholde dig kritisk til, hvilke data du gemmer​
 • hvordan du behandler data, du gerne vil gemme
 • at gøre slettepolitik til en cyklisk procedure​.

Målgruppe: Undervisere, administrativt personale og ledere.

I denne lektion skal du arbejde med Persondata.

I lektionen vil få du et overblik over typer af persondata, og hvordan du må behandle dem.

Læringsmål

Du lærer:

 • at kunne skelne mellem typer af persondata
 • hvordan du må behandle forskellige typer persondata
 • en forståelse af begreber som hjemmel og samtykke.

Målgruppe: Alle.

I denne lektion skal du arbejde med it-sikkerheden i situationer, hvor du er ude af huset med din PC, mobil eller tablet.

Du får en række anbefalinger til, hvordan du bedst sikrer din PC på farten.

Læringsmål

Du lærer:

 • om anbefalinger til brugsvaner, når du har en PC eller tablet med uden for kontoret
 • at reflektere over dine brugsvaner

Målgruppe: Alle.

I denne lektion skal du arbejde med produktion af eget medieindhold i undervisningen i forhold til GDPR.

Du får en række anbefalinger til, hvordan du bedst kan lave en procedure for behandling af medieindhold.

Læringsmål

Du lærer:

 • at behandle egenproduceret medieindhold på forsvarlig vis
 • at forholde dig til samtykke og medieproduktion
 • at have dataetiske overvejelser med i dit arbejde

Målgruppe: Ledere og undervisere.

Denne lektion handler om de apps du installerer på din mobil, og hvilke rettigheder du giver dem.

Du bliver præsenteret for, hvilke faldbruger du bør holde øje med og får anbefalinger til en sikker håndtering af mobile apps.

Læringsmål

Du lærer:

 • at forholde dig kritisk til app rettigheder på din telefon
 • om gode sikre brugsvaner på din telefon

Målgruppe: Alle.

I denne lektion vil du lære om de GDPR-rettigheder, du har som person.

Du får en gennemgang af dine rettigheder og tips til, hvordan du kan gøre brug af dem.

Læringsmål

Du lærer:

 • hvilke GDPR-rettigheder du har
 • hvordan du gør brug af dine rettigheder

Målgruppe: Alle.

Denne lektion drejer sig om videoovervågning på skoler.

Du kommer igennem generelle regler for opsætning af videoovervågning i forhold til GDPR og politiets arbejde.

Læringsmål

Du lærer:

 • om generelle regler for videoovervågning

Målgruppe: Teknisk personale, ledere.

Denne lektion drejer sig om GDPR i undervisningssammenhæng.

Du lærer lidt mere om fortrolige data, samt gode råd og retningslinjer til at behandle dem.

Læringsmål

Du lærer:

 • at behandle persondata i undervisningen
 • gode råd til sikker omgang med elevers data

Målgruppe: Undervisere.

Denne lektion handler om arbejdet med digital post. I lektionen vil du få gode råd til, hvordan du bedst muligt sikrer en korrekt fremsendelse af dine dokumenter.

Læringsmål

Du lærer:

 • sikkerhed omkring afsendelse af fortrolige dokumenter
 • at undgå faldgruber med digital post

Målgruppe: Administration.